Warszawa

Mokotów, ul. Mariana Zdziechowskiego

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Rok budowy
2023
Dostępne od
2023-09-30
Numer oferty
1467/78/OI

Opis nieruchomości

Etap 4 – Budynek E wraz z garażem - własność gruntu - zróżnicowana bryła budynku od 7 do 9 kondygnacji

Dostępne metraże: 26,50 m² - 96,10 m²

140 mieszkań, 2 lokale usługowe
Wysokość mieszkań: od niewykończonej posadzki (szlichty cementowej) do wykończonego (tynkiem) stropu około 270 cm, na kondygnacji 7 i 8 około 300 cm

Garaż: podziemne stanowiska parkingowe: Miejsce pojedyncze: 46 000 PLN, Miejsce rodzinne: 74 000 PLN
Komórki lokatorskie od 21 000 PLN (pow. 2,38 m2 – 3,79 m2)
Boks rowerowy: od 12 000 PLN ( pow. 1,71 m2 – 9,78 m2)

Warunki płatności: I rata: 20% w przeciągu 14 dni od podpisania umowy
II rata: 15% do 30.04.2022r.
III rata: 20% do 30.06.2022r.
IV rata: 15% do 30.09.2022r.
V rata: 10 % do 31.12.2022r.
VI rata: 10 % do 31.03.2023r.
VII rata: 10% w terminie 14 dni od dnia doręczenia Nabywcy zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
Termin realizacji: III kwartał 2023 r.

Teren: Zielony wewnętrzny dziedziniec ze strefą relaksu wyłącznie dla mieszkańców

Certyfikaty BREEAM oraz Obiekt bez barier

całodobowa ochrona
schowek na przesyłki kurierskie w pomieszczeniu ochrony
stojaki rowerowe na patio
wieszaki rowerowe w garażu
gniazda elektryczne do odkurzania samochodów w garażu
konkurencyjna cena energii dla mieszkańców dzięki umowie z dostawcą
bliskość dwóch stacji metra – Wierzbno i Wilanowska
ogólnodostępny parking naziemny, w tym również dla klientów lokali usługowych


Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w dniu 01.09.2021 r., a zakończenie tych prac, rozumiane jako zakończenie robót budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, nastąpi do dnia 31.08.2023 r., zaś uzyskanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie Budynku nastąpi do dnia 30.11.2023 r.;

Standard wykonania budynku i wykończenia lokalu mieszkalnego

I. Roboty zewnętrzne, otoczenie I. Roboty zewnętrzne, otoczenie
Teren
- dziedziniec wewnętrzny, dostępny takŜe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przez furtkę zlokalizowaną od strony ul. M. Zdziechowskiego,
- z dziedzińca dostępne są wejścia do budynku do klatki A, B i C
- dziedziniec oświetlony,
- teren zewnętrzny zagospodarowany z wykorzystaniem drobnych form architektonicznych (ławki, kosze na śmieci, plac zabaw, itp.) oraz zieleni,
- na terenie, w pobliŜu głównego wejścia oraz na chodniku przewidziano stojaki na rowery,
- nawierzchnie dróg i chodników z kostki betonowej
- wjazd do garaŜu podziemnego bramą zlokalizowaną od strony ul. M. Zdziechowskiego, otwieraną pilotem.

Rekreacja i zieleń Rekreacja i zieleń acja i zieleń
- teren urządzony zgodnie z projektem zieleni: drzewa, krzewy, trawniki oraz drobne formy architektoniczne,
- na terenie dziedzińca przewidziano plac zabaw.
Ochrona
- pomieszczenie ochrony zlokalizowane w strefie wejściowej klatki A,
- kontrola dostępu w drzwiach wejściowych do klatek, furtkach oraz wjeździe do garażu,
- monitoring z systemem kamer (kamery w strefach wjazdowo-wyjazdowych garaży oraz przy wejściach do budynku) oraz w wyznaczonych lokalizacjach na częściach wspólnych.
Miejsce gromadzenia odpadów Miejsce gromadzenia odpadów
- komory śmietnikowe zlokalizowane w budynku, na kondygnacji parteru, dostęp z chodnika od strony ul. M. Zdziechowskiego (wydzielone pomieszczenia dla mieszkań i usług).

Wózkowania / Rowerownia Wózkowania / Rowerownia
- w klatce C przewidziano pomieszczenie z przeznaczeniem na wózki dziecięce mieszkańców.
II.Zakres robót i standard wykończenia holi, klatek sc Zakres robót i standard wykończenia holi, klatek schodowych, korytarzy ych, korytarzy ych, korytarzy
Wykończenie posadzek Wykończenie posadzek
- posadzki holi na parterze: płytki gresowe,
- posadzki klatek schodowych i korytarzy: płytki gresowe.
Wykończenie ścian i sufitów Wykończenie ścian i sufitów
- hole na parterze: ściany tynkowane lub z płyt GK, malowane z elementami dekoracyjnymi z
płyt meblowych – faktura i kolor zgodnie z projektem aranżacji wnętrz,
- klatki schodowe i korytarze: tynk gipsowy malowany lub płyty GK,– faktura i kolor zgodnie
z projektem aranŜacji wnętrz,
- zabudowy szachtów instalacyjnych z blachy stalowej malowanej, płyt GK lub płyt meblowych,
- skrzynki pocztowe w obrębie klatek schodowych na parterze.
Balustrady wewnętrzne Balustrady wewnętrzne
- stalowe, malowane proszkowo z drewnianymi pochwytami.
Windy
- obsługują wszystkie poziomy budynku łącznie z garaŜami, typu np.: KONE, SCHINDLER lub OTIS.
III. Zakres robót i standard wykończenia lokali mie III. Zakres robót i standard wykończenia lokali mieszkalnych a lokali mieszkalnych szkalnych
Wysokośćpomieszczeń
- w świetle stanu deweloperskiego, licząc od niewykończonej posadzki (wylewki betonowej) do wykończonego (tynkiem lub płytą GK) stropu wynosi około 2,70 m oraz około 3,00 m dla kondygnacji 7 i 8 (piętro 6 i 7).
Drzwi
- drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkań: drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, w zabudowie meblarskiej (portal lub półportal), wyposażone w zamek antywłamaniowy, wizjer i próg (montowany przez Nabywcę po wykonaniu przez niego
posadzki),
- drzwi wewnętrzne: otwory przygotowane do montaŜu ościeŜnic i skrzydeł przez Nabywców tj. otwory, glify bez wykończenia.
Stolarka okienna Stolarka okienna
- drewniane okna i drzwi balkonowe, w drzwiach balkonowych lub/i oknach nawietrzaki,
- okna rozwierane i/lub rozwierno - uchylne i/ ub stałe. Część okien ze szkłem bezpiecznym, zamontowane zgodnie z przyjętym rozwiązaniem projektowym.
Parapety wewnętrzne Parapety wewnętrzne
- konglomerat gr. 2 cm (np. Botticino).
Wykończenie ścian i sufitów Wykończenie ścian i sufitów
- tynki gipsowe lub płyty GK lub tynki gipsowe cienkowarstwowe na ścianach międzylokalowych, elewacyjnych, oddzielających mieszkania od szachtów, korytarzy oraz klatek malowane jednokrotnie na biało,
- ściany działowe szpachlowane, malowane jednokrotnie na biało,
- pomieszczenia mokre (łazienki, toalety): ściany nietynkowane niemalowane,
- sufity: tynki gipsowe lub płyty GK lub tynki gipsowe cienkowarstwowe, malowane jednokrotnie na biało.
- w ścianach zewnętrznych nawietrzaki.
Wykończenie posadzek Wykończenie posadzek
- szlichta cementowa.
Balkony/loggie/tarasy/ogródki Balkony/loggie/tarasy/ogródki
- balustrady loggii i tarasów – profile ze stali ocynkowanej, lub aluminium, malowane proszkowo, z wypełnieniem ze szkła i/lub płyty elewacyjnej, pochwyt oraz łączniki wykonane ze stali ocynkowanej, lub aluminium, malowane proszkowo, lub ze stali
nierdzewnej,
- balustrady balkonów – profile ze stali ocynkowanej, lub aluminium, malowane proszkowo pochwyty wykonane ze stali ocynkowanej, lub aluminium, malowane proszkowo, lub ze stali nierdzewnej,
- wykończenie posadzek na loggiach i balkonach: płyty tarasowe na dystansach lub płytki gresowe klejone lub deck z desek kompozytowych,
- wykończenie posadzek na tarasach: płyty tarasowe na dystansach,
- ogródki odgrodzone od otoczenia ogrodzeniem aŜurowym o wysokości około 1,1 m ze stali ocynkowanej, malowanej i miejscowo przez zieleń lub/i wygrodzone zielenią.
Instalacje Instalacje
- instalacja wentylacji: mechaniczna wywiewna z toalet i kuchni, nawiew kompensacyjny przez nawiewniki okienne lub ścienne, piony wywiewne osobne dla toalet i kuchni,
- piony wywiewne z okapów z klapą zwrotną, zakończone króćcem przyłączeniowym przy ścianie szachtu,
- instalacja kanalizacyjna: w łazienkach wszystkie podejścia oprócz WC wykonane będą w posadzce oraz po wierzchu ścian do indywidualnej zabudowy przez Nabywców, w kuchni podejścia prowadzone po wierzchu,
- instalacja wodna: z rozprowadzeniem do przyborów w warstwach posadzkowych, po wierzchu ścian,
- instalacja c.o.: rury z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe płytowe z głowicami termostatycznymi, w łazienkach grzejniki drabinkowe z dodatkowym gniazdkiem elektrycznym do montażu grzałki elektrycznej przez Nabywców,
- podejście do grzejników ze ścian z tworzywa sztucznego lub z posadzki niklowane,
- instalacje elektryczne: instalacja jednofazowa 230V oświetlenia i gniazdek wtyczkowych z osprzętem elektrycznym; instalacja oświetleniowa bez opraw oświetleniowych (punkty oświetleniowe zakończone kostką), w kuchniach zasilanie do kuchenek elektrycznych trójfazowe 400V zakończone puszką przyłączeniową, gniazdka w ilości zgodnie z SEP N-E-002, skrzynka elektryczna z tworzywa, natynkowa montowana w miejscu szafy,
- instalacje niskoprądowe: telefoniczna, telewizyjna i komputerowa - okablowanie doprowadzone do jednego gniazda w mieszkaniu w salonie; w obrębie jednego lokalu mieszkalnego przewody sprowadzone do natynkowej skrzynki teletechnicznej z tworzywa, zlokalizowanej w pobliżu drzwi wejściowych w miejscu szafy; dostarczenie sygnału w gestii operatora po podpisaniu z Nabywcą odpowiednich umów; wejściowe
panele domofonowe wideo czarnobiałe, w mieszkaniach unifon z możliwością rozbudowy o panel wideo przez Nabywcę,
- Indywidualne liczniki zuŜycia poszczególnych mediów zlokalizowane w szachtach instalacyjnych na korytarzach budynku.
IV. Konstrukcja budynku, technolog IV. Konstrukcja budynku, technolog udynku, technologia i materiały materiały materiały
Konstrukcja budynku Konstrukcja budynku
- kondygnacje nadziemne: żelbetowe, słupowo-belkowo-płytowe, stropy oparte na słupach i ścianach żelbetowych,
- kondygnacja podziemna: żelbetowa, słupowo-belkowo-płytowe, stropy oparte na
słupach i ścianach żelbetowych.
Ściany wewnętrzne y wewnętrzne y wewnętrzne
- międzylokalowe, murowane: bloczki silikatowe lub pustaki ceramiczne lub żelbetowe, gr. 18 cm, 24 cm lub 25 cm,
- oddzielające mieszkania od korytarzy i klatek: bloczki silikatowe lub pustaki ceramiczne lub żelbetowe, gr. 18 cm, 24 cm lub 25 cm,
- działowe, wewnątrz lokalu mieszkalnego, murowane: bloczki gipsowe lub silikatowe gr. 8 cm, 10 cm lub 12 cm.
Stropy
- żelbetowe, monolityczne.
Elewacje budynków Elewacje budynków budynków
- wykonane w technologii BSO z miejscowym boniowaniem (tj. metoda lekka mokra) lub z elementów drewnopodobnych,
- tynk kamyczkowy w strefie cokołowej,
- płyty elewacyjne z płyt włóknocementowych na fragmentach elewacji od ul. M. Zdziechowskiego,
- kolorystyka i faktura wg projektu architektonicznego.
Dach
- stropodach z pokryciem z papy termozgrzewalnej, niewentylowany,
- częściowo dach zielony z dostępem wyłącznie dla ekip serwisowych i utrzymania budynku,
- na dachach zlokalizowano instalacje i urządzenia techniczne.
Parapety zewnętrzne Parapety zewnętrzne wewnętrzne
- blacha powlekana.
V. Poziomy garażowe
Hala garażowa
- wykończenie posadzek hali garażowej, pomieszczeń gospodarczych i technicznych - betonowe, utwardzone powierzchniowo lub zabezpieczone powłokowo lub gres techniczny,
- brama garażowa wjazdowa otwierana za pomocą pilota; pomiędzy poziomami -1 i -2 przesuwna, przeciwpożarowa,
- w hali garażowej przewidziano miejsca postojowe indywidualne, rodzinne, dla osób niepełnosprawnych, z towarzyszącymi boksami rowerowymi oraz komórki lokatorskie i boksy rowerowe; cześć z miejsc wyposażona w wieszaki na rowery,
- na wybranych słupach hali garaŜowej przewidziano gniazdka 230V umożliwiające odkurzanie samochodów,
- wejścia do klatek schodowych w poziomie garaży wyposażone w kontrolę dostępu,
- przez halę garażową przebiegają instalacje techniczne niezbędne do funkcjonowania budynku, a także zlokalizowano urządzenia techniczne oraz dla potrzeb funkcjonowania budynku lub lokali usługowych.
Boksy rowerowe Boksy rowerowe
- zlokalizowane w hali garażowej, wydzielone za pomocą stalowych przegród ażurowych z drzwiami; drzwi przesuwne lub rozwieralne, wentylacja wspólna z halą garażową,
- posadzka utwardzona powierzchniowo lub zabezpieczone powłokowo, oświetlenie indywidualne dla każdego boksu nieopomiarowane.
Komórki lokatorskie
- zlokalizowane na parterze, poziomie (-1) oraz poziomie (-2) w wyodrębnionym pomieszczeniu,
- wydzielone przegrodami pełnymi (ściany murowane lub żelbetowe) do wysokości 2m, a wyżej ścianami ażurowymi lub za pomocą stalowych przegród ażurowych z drzwiami,
- posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo lub gres,
- wyposażone w system wentylacji mechanicznej nawiewnej lub wspólna z halą garażową,
- oświetlenie indywidualne dla każdej komórki nieopomiarowane.
VI. Media
- Budynek przyłączony do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (kanalizacja sanitarna i deszczowa) oraz ciepłowniczej, a także do sieci teletechnicznej (światłowód), telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej.

Mapa

Kontakt

Ireneusz Kurzyński

Ireneusz Kurzyński

Broker deweloperski, Pośrednik - licencja zawodowa 2607

Telefon:
608 068 700
E-mail:
ireneusz.kurzynski@homeplus.pl
Skype:
irekhomeplus
Numer licencji:
2607

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę HOMEPLUS Nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w Radzymin (05-250) Al. Jana Pawła II 1B. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).